ข้อความลงนามถวายพระพรผู้บังคับบัญชา

ร่วมลงนามถวายพระพร


คำถวายพระพร
ยศ ชื่อ นามสกุล    
ตำแหน่ง
หน่วย
รหัสยืนยันคือ 
กรอกรหัสยืนยัน 
 รายชื่อผู้ลงนามถวายพระพรล่าสุด