ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประเภท
รายการประกาศ
วันที่ลงประกาศ
จัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกปกติขนาดกลาง จำนวน 20 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 21 กุมภาพันธ์ 2563
จัดซื้อ
รถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน แบบที่ 2 (ขนาด 8,000 ลิตร) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ 21 กุมภาพันธ์ 2563
จัดซื้อ
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 387 คัน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 กุมภาพันธ์ 2563
จัดจ้าง
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก (จิ๊ป โฟล์ค) จำนวน ๑๒ คัน 21 กุมภาพันธ์ 2563
จัดจ้าง
ซ่อมยานพาหนะสายขส. จำนวน 5 คัน 18 กุมภาพันธ์ 2563
จัดจ้าง
จ้างซ่อมยานพาหนะ สาย ขส. จำนวน 5 คัน 17 กุมภาพันธ์ 2563
จัดซื้อ
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย แบบที่ 2 จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 12 กุมภาพันธ์ 2563
จัดจ้าง
ซ่อมเรือยนต์บรรทุกขนาด ๙๐ ฟุต จำนวน ๘ ลำ 04 กุมภาพันธ์ 2563
จัดจ้าง
ซ่อมรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก จำนวน ๓ คัน 04 กุมภาพันธ์ 2563
จัดซื้อ
วัสดุยึดตรึง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 กุมภาพันธ์ 2563
ยกเลิก
ชิ้นส่วนซ่อมสำหรับการปรันนิบัติบำรุงยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 45 รายการ 29 มกราคม 2563
จัดซื้อ
ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ระบบรถยนต์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
ยกเลิก
ชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วยในกองทัพบก จำนวน 499 รายการ 22 มกราคม 2563
จัดจ้าง
จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อม, บริภัณฑ์ภาคพื้น และอุปกรณ์ บ. และ ฮ. ที่ชำรุด จำนวน 3 รายการ 21 มกราคม 2563
จัดซื้อ
ซื้อเครื่องมือซ่อมบำรุงสายขนส่ง สำหรับอากาศยาน จำนวน 5 รายการ 15 มกราคม 2563
จัดซื้อ
ซื้อ สป.สิ้นเปลืองในโรงงาน สำหรับการซ่อมบำรุง บ. และ ฮ. จำนวน 359 รายการ 15 มกราคม 2563
จัดซื้อ
ของใช้สิ้นเปลืองในโรงงานสำหรับการซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 204 รายการ 09 มกราคม 2563
จัดซื้อ
แบตเตอรี่รถยนต์และน้ำกรดผสม ถ.พ.1.250 จำนวน 43 รายการ 07 มกราคม 2563
จัดซื้อ
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 50 คัน 07 มกราคม 2563
จัดซื้อ
ชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงเรือ จำนวน 12 รายการ 06 มกราคม 2563
จัดซื้อ
ยางรถยนต์สนับสนุนหน่วยส่วนกลาง จำนวน 22 รายการ 03 มกราคม 2563
จัดซื้อ
จัดวซื้้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ 2 จำนวน 18 คัน 03 มกราคม 2563
จัดจ้าง
สีและอุปกรณ์เกี่ยวกับสีสำหรับรถยนต์ จำนวน ๔๒ รายการ 26 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
สิ่งอุปกรณ์ สิ้นเปลืองประจำรถยนต์ VIP จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
ซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกในการเก็บรักษาและแจกจ่าย (ประจำคลังอากาศยาน) จำนวน 301 รายการ 25 ธันวาคม 2562

จำนวนประกาศทั้งหมด 150 เรื่อง หน้าที่ 1 2 3 4 5 6