ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท
รายการประกาศ
วันที่ลงประกาศ
จัดซื้อ
ซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ลว.อว.550 แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (Open End) ระบบ AIRFRAME ระยะเวลา 13 กุมภาพันธ์ 2563
จัดซื้อ
รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ แบบที่ 7 13 กุมภาพันธ์ 2563
จัดซื้อ
ซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ บ.ล.295 แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (Open End) ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 1 งาน 13 กุมภาพันธ์ 2563
จัดซื้อ
ซื้อชิ้นส่วนซ่อม และอุปกรณ์เครื่องยนต์ตระกูล TURBOMECA อากาศยานแบบ ฮ.ท.145, ฮ.ท.72, ฮ.ลว.อว.550 และ 12 กุมภาพันธ์ 2563
จัดซื้อ
จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 49 คัน 06 กุมภาพันธ์ 2563
จัดซื้อ
รถยนต์โดยสารขนาดกลาง (ปรับอากาศ) จำนวน ๑ คัน 03 กุมภาพันธ์ 2563
จัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก ๔ ประตู หุ้มเกราะกันกระสุน จำนวน ๑๐ คัน 03 กุมภาพันธ์ 2563
จัดซื้อ
รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ แบบที่ ๗ จำนวน ๑๐๐ คัน 03 กุมภาพันธ์ 2563
จัดซื้อ
ชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะ สายขนส่ง จำนวน 75 คัน รวม 695 รายการ 22 มกราคม 2563
จัดซื้อ
จ้างซ่อมยานพาหนะ สาย ขส. จำนวน 5 คัน 10 มกราคม 2563
จัดจ้าง
ซ่อมยานพาหนะสาย ขส. (จิ๊บ โฟล์ค) จำนวน 12 คัน 10 มกราคม 2563
จัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๕ คัน 07 มกราคม 2563
จัดซื้อ
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย แบบที่ 2 จำนวน 2 คัน 07 มกราคม 2563
จัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกปกติขนาดใหญ่ จำนวน 30 คัน 07 มกราคม 2563
จัดซื้อ
รถเติมน้ำมันเชื้้อเพลิงอากาศยาน แบบที่ 2 (ขนาด 8,000 ลิตร) จำนวน 2 คัน 07 มกราคม 2563
จัดซื้อ
รถพยบาล แบบที่ 5 จำนวน 2 คัน 06 มกราคม 2563
จัดซื้อ
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 387 คัน 02 มกราคม 2563
จัดจ้าง
จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 3 คัน 26 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดกลาง จำนวน 20 คัน 19 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
สป.สิ้นเปลืองในโรงงาน สำหรับการซ่อมบำรุง บ. และ ฮ. จำนวน 359 รายการ 16 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
เครื่องมือซ่อมบำรุงสายขนส่ง สำหรับอากาศยาน จำนวน 5 รายการ 16 ธันวาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อม, บริภัณฑ์ภาคพื้น และอุปกรณ์ บ. และ ฮ. ที่ชำรุด จำนวน 3 รายการ 16 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
สีและอุปกรณ์เกี่ยวกับสีสำหรับรถยนต์ จำนวน ๔๒ รายการ 12 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
รถเติมน้ำมันเชื้้อเพลิงอากาศยาน แบบที่ 2 (ขนาด 8,000 ลิตร) จำนวน 2 คัน 12 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย แบบที่ 2 จำนวน 2 คัน 12 ธันวาคม 2562

จำนวนประกาศทั้งหมด 128 เรื่อง หน้าที่ 1 2 3 4 5 6